DOBRO DOŠLI NA SLUŽBENE STRANICE 

»RAGBI KLUB NADA SPLIT«

Stari plac - drustveni i pravni aspekti

Stari plac bio je i ostao trajna inspiracija generacija gradana Splita uvijek vezana za izrazavanje razlicitog tipa emocija.
Ragbi klub Nada - Split i Baseball klub Nada - Split u suradnji s predstavnicima Europskog pokreta Split u ponedjeljak 18. siječnja 2010. organizirali su okrugli stol na temu "Stari plac -društveni i pravni aspekti " s kojeg vam donosimo kratko izvješće s zaključcima. U ponedjeljak 18. siječnja 2010.g. u prostorijama Europskog pokreta Split, održan je okrugli stol na temu "Stari plac - društveni i pravni aspekti".
Temi su pored predstavnika Europskog pokreta Split nazočili i predstavnici Ragbi kluba Nada-Split te predstavnici Baseball kluba Nada-Split uz angažirane odvjetnike, zatim bivši gradonacelnik, a danas gradski vijecnik gosp. Nikola Grabić, te predstavnci još nekolicine udruga grada Splita.

Cilj je bio kritički se osvrnuti i razgovarati o problemima koji se pojavljuju u kontekstu "Starog placa" kao važnog entiteta grada ćiji smo baštinici.

Kako je u uvodnoj riječi mr.sc. Ivo Grga istaknuo  tema je široko postavljena, ali upravo u tome je bit da se ukaže na razlicite aspekte problema.
U okviru pravnog aspekta sudionici su razgovarali o stvarno pravnom statusu "Starog placa" od njegova upisa u zemljišne knjige do danas, kao i o svim promjenama koje su se u istom dogodile, te sudskim postupcima koje su te promjene pratili.
Naglasak je stavljen na problematičnu Odluku gradskog vijeća Grada Splita od 18. ožujka 1997.g. kojom odlukom je Grad Split priznao HNK Hajduk pravo vlasništva Starog placa temeljem dosjelosti, te nastavno na sudske postupke koji su pokrenuti ili nisu pokrenuti (a mogli su biti) radi utvrdenja ništavosti upravo te odluke.
U okviru društvenog aspekta, ukazalo se na posljedice navedenih pravnih promjena kako na vlasnike (bivše, sadašnje ili buduće) te korisnike Starog placa, tako i na širu društvenu zajednicu, te ključno na potrebu opstanka tog prostora kao prostora od općeg interesa za grad Split, koji kao takav mora biti pod kontrolom, a time i vlasništvom grada Splita.

Zaključci

- nesporno je među sudionicima da je Odluka Gradskog vijeća Grada Splita od 18. ožujka 1997.g. kojom odlukom je Grad Split priznao HNK Hajduk pravo vlasništva Starog placa temeljem dosjelosti, zapravo bila loša politička odluka bez pravnog uporišta, donesena temeljem neistinitih navoda o neprestanom korištenju i posjedu Starog placa od strane HNK Hajduk-a u periodu nakon izgradnje novog stadiona od 1979-1997, što je svim članovima Gradskog vijeca bila općepoznata činjenica te unatoč protivljenju tadašnjeg gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća, Poglavarstva i stručnih službi Grada Splita, i koja kao takva nema i nije imala uporišta u pravnoj normi za svoj legitimitet i legalitet.

- nesporno je da sudski postupci koji su pratili poništenje navedene odluke i koji su još uvijek u tijeku ne pokazuju hrvatsko pravosuđe u najboljem svijetlu vladavine prava (međusobno oprečne pravomoćne presude Županijskog suda u Splitu poslovni brojevi: GŽ-283/07 i GŽ-3151/07 - obje danas po reviziji na Vrhovnom sudu RH, te na Ustavnom sudu RH po tužbi Ragbi kluba Nada Split.)

- interes HNK Hajduk ne može biti protivan ili pretpostavljen interesu Grada Splita jer je Hajduk jedan od sportskih i društvenih simbola grada.

- nesporno je među sudionicima da grad Split tijekom svih godina od donošenja sporne Odluke do danas nije poduzeo dovoljno da zaštiti svoje vlasništvo, pa je s tim u vezi i na tu temu uputno formulirati viječnicko pitanje za slijedecu sjednicu Gradskog vijeca

- o održavanju ovog okuglog stola potrebno je obavijestiti širu javnost kao i nadležne institucije kako bi se iste animiralo i ukazalo na potrebu svekolikog angažmana u rješavanju problema koji su od opceg društvenog interesa.